Általános szak/irodalom az “amatőr” színjátszásról – összefoglaló munkák, videók, kritikák és tanulmányok

készítette: Imre Zoltán és Kalmár Balázs

 

Összefoglaló munkák

 • A kritika mérlegén – Amatőr színjátékok 1967-1982: bírálatok, elemzések, tanulmányok, szerk. Debreczeni Tibor, Budapest, Múzsák, 1982.

 • Alternatív színháztörténetek – alternatívok és alternatívák, szerk. Imre Zoltán, Budapest, Balassi, 2008.

 • A Thália Társaságtól 2011-ig – A független színház és tánc száz éve: Fuchs Líviával, Nánay Istvánnal és Imre Zoltánnal beszélget Magács László, = Alternatívok – Az első száz év, szerk. Rupányi Izabel, BESZT, Budapest, 2011., 5-36.

 • Bérczes László, Másszínház Magyarországon, 1945-1989, Színház 1996(3): 42-48; (4): 44-48; (5): 43-48.

 • Bucz Hunor – Havas Gábor, Helyzetkép az amatőr színjátszó mozgalomról, Budapest, Művelődéskutató Intézet, 1981.

 • Debreczeni Tibor, Egy amatőr emlékezése, 1966-1978, Budapest, Országos Közművelődési Központ, 1989.

 • Debreczeni Tibor, Történt pedig – Egy Corvin téri népművelő a puha diktatúrában, 1966-1989, Budapest, Játszó Kuckó Társaság és Vári Színpadosok Köre, 2012.

 • Felütés – Írások a magyar alternatív színházról, szerk. Várszegi Tibor, h. n., k.n., 1990.
 •  
 • Fodor Tamás, Az icipici meg mind megette – Különböző művészeti ágak formai hatása az amatőr színjátszómozgalom néhány jellegzetes produkciójára, Mozgó Világ 1976(2): 100-110.
 •  
 • Fordulatok – Hungarian Theatres 1992, szerk. Várszegi Tibor és Sándor L. István, Budapest, szerk. kiad., 1992.

 • Nánay István, Amatőr színházak tündöklése és bukása, Színháztudományi Szemle 1986(19): 179-252.
 •  
 • Nánay István, Egyetemi színházak és stílusirányzataik, szakdolgozat, kézirat, ELTE BTK, 1970.
 •  
 • Nánay István, Egyetemi színpadoktól a táncszínházakig = “A remény évei”. A 60-as és 70-es évek művészete, értékrendek, lemaradás komplexusa, szerk. Offenbacher Ferenc, Eger, Kepes Intézet, 2018., 175-182.
 •  
 • A színház szerepe az ifjúság nevelésében. A Nemzetközi Színházi Intézet Ifjúsági Bizottságának nemzetközi kollokviuma. Budapest, 1972. december 11-13. Budapest, Magyar Színházi Intézet, 1973.
 •  
 • Varga Luca, Az “ifjúsági színház” probléma nemzetközi vetületei – Olasz-magyar kommunista kultúrkapcsolatok 1972-1980, KÉK – Kultúra és közösség, 2015(1): 135-154.
 •  
 • Független maraton – Kerekasztal-beszélgetés a független színház és tánc múltjáról és jelenéről, résztvevők: Fuchs Lívia, Nánay István és Imre Zoltán, Thealter30(+1) – színháztudományi konferencia, szerk. Jászay Tamás, Szeged, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék – Maszk Egyesület, 2022., 261-292. 

Videók

Kritikák, tanulmányok

1970

 • Dévényi Róbert, Hol tart a magyar egyetemi színjátszás, Színház 1970(9): 32-34.
 • Mészáros Tamás, A „másik színház”, Színház 1970(9): 34-37.
 • Molnár Gál Péter, Sebzett kiáltás, Színház 1970(9): 28-31.

1971

 • Derbeczeni Tibor, Szóljatok, szép szavak – kísérlet összegzésre, Népművelés, 1971(8): 34-38.
 • Nánay István, Van-e amatőr színház?, Színház 1971(10): 19-23.
 • Debreczeni Tibor és Rencz Antal, A pódiumi színjátéktípusok dramaturgiája, Budapest, Népművelési Propaganda Iroda, 1971.

1972

 • Koltai Tamás, Diákszínjátszók fesztiválja, Népszabadság 1972. április 15., 7.
 • Máté Lajos, Egyetemi és főiskolai színjátszók Szegeden, Népművelés 1972(6): 39.
 • Debreczeni Tibor, A pódiumi rendezés dramaturgiája, Budapest, Múzsák, 1972?.
 • Nánay István, Az egyetemi színházak éledése, Színház 1972(3): 18-21.
 • Nánay István, Helyzetkép egyetemi fesztivál után, Színház 1972(7): 24-25

1973

 • Bicskei Gábor, Mérni a mérhetőt: Színjátszó csoportok országos minősítése, Népművelés, 1973 (7): 32-33.
 • Nánay István, Elkötelezett amatőrök és az új színpadi nyelv, Színház 1973(10): 31-34.
 • Szász János, Az amatőr színjátszó mozgalomról, Valóság 1973(11): 60-67.

1974

 • Berecz József, Sámánok farmerban – Az amatőr színjátszás lehetőségei, Napjaink 1974(11): 11.
 • Nánay István, Amatőr seregszemlék, Színház 1974(2): 2-9.
 • Nánay István, Amatőr találkozó Kazincbarcikán, Színház 1974(11): 8-11.
 • Nánay István, Egyetemi színjátszás – 1974, Színház 1974(8): 17-21.
 • Bicskei Gábor, Amatőr színjátszók, Élet és Irodalom 1974. 05.11., 5.
 • Papp Márió, Egy mozgalom tudathasadása – Gondolatok a kazincbarcikai országos színjátszófesztivál után, Magyar Hírlap 1974. július 14., 8.
 • Papp Márió, Országos színjátszó fesztivál, A jövő mérnöke 1974(23): 9.
 • Szász János, Az amatőr színjátszó mozgalom közönsége és közössége, KÉK – Kultúra és közösség 1974(2): 68-74.
 • Vinkó József, Az egyetemi színjátszók második debreceni fesztiváljáról, Alföld 1974(6): 70.
 • Vitányi Iván, Az amatőr színjátszás – ma, Színház 1974(2): 2.

1975

 • Mihályi Gábor, Spectrum 75 – Nemzetközi színházi hét Villachban, Színház 1975(9): 45-46.
 • Bicskei Gábor, Szép szavak! Mindenütt szóljatok, Magyar Ifjúság 1975(2): 26-27.
 • Debreczeni Tibor, Ne mondjunk le róluk – jegyzetek az amatőr színjátszásról, Élet és irodalom 1975. 07. 29., 3.

1976

 • Bicskei Gábor, Egy színjátszófesztivál tapasztalatai, Magyar Nemzet 1976. július 23., 4.
 • Márai Botond, Amatőrszínház – színház kicsiben, nagyban, Budapesti KISZ Élet 1976(11): 18-19.
 • Nánay István, Válság vagy erőgyűjtés? Az amatőrökről Kazincbarcika után, Színház 1976(11): 9-11.
 • Vinkó József, Az egyetemisták és a főiskolások budapesti színjátszó fesztiváljáról, Hajdu-Bihari Napló 1975. május 1., 5.

1977

 • Bicskei Gábor, Hogyan mozog egy mozgalom? – Amatőr színjátszásunk néhány adat tükrében, KÉK – Kultúra és közösség 1977(2): 60-67.
 • Máté Lajos, Hullámhegyen – hullámvölgyben, KÉK – Kultúra és közösség 1977(2): 68-76.
 • Máté Lajos, Monacótól Monacóig, Népművelés 1977(12): 27.

1978

 • Debreceni Tibor, Együtt s nem ugyanúgy – Az amatőr színjátszó mozgalomról, KÉK – Kultúra és közösség 1978(3-4): 241-246.
 • Debreczeni Tibor, Műfajok születése – Az amatőr színjátszás elmúlt két évtizede, Színház 1978(5): 26-29.
 • Fábián László és Párkányi László, Nagyágyúk harca, Magyar Ifjúság 1978(31): 27.
 • Máté Lajos, Amatőr színház – 1978, Népszava 1978. szeptember 30., 5.
 • Nánay István, Drámát játszó amatőrök, Színház 1978(5): 18-23.
 • Vinkó József, Amatőr színjátszás – félgőzzel, Magyar Hírlap 1978. július 16., 8.

1979

 • Tamás Ervin, Amatőrök, Népszabadság 1979. december 19., 4.

1980

 • Forrai Katalin, Mű-kedvelő színház, Színház 1980(10): 37-38.
 • Máté Lajos, Vackor és barátai a Liszt Ferenc téren – elemzés a Fejér megyei színjátszók egy évvel ezelőtti találkozója alapján, Fejér Megyei Szemle 1981(2): 79-83.
 • Nánay István, Közelebb a valósághoz – Tendenciák az amatőr színjátszásban, Színház 1980(2): 42-45.
 • Turi Gábor, Apály vagy dagály? Jegyzetek az kazincbarcikai országos fesztiválról, Hajdu-Bihari Napló 1980. július 22., 5.

 

Egyéb dokumentumok

 •